Інформація про випуски:
1. Дата: 06.05.1996 р. Номер свідоцтва: № 74/1/96. Тип: Акції. Обєм: 7886560. Номер емісії: 1.
2. Дата: 03.02.1999 р. Номер свідоцтва: № 26/21/1/99. Тип: Акції. Обєм: 7886560. Номер емісії: 2.
3. Дата: 02.09.2010 р. Номер свідоцтва: № 16/21/1/10. Тип: Акції. Обєм: 7886560. Номер емісії: 3.


Інформація про 10 та більше %:
Дані станом на 2 кв 2011 р.

Депозитарій

Власник

Цінні папери

Від загальної кількості (%)

ЕДРПОУ

Назва

Вид особи

Найменування, код ЄДРПОУ, країна

Вид

Форма випуску

Форма існуван

Номінальна вартість

Кількість

Загальна номінальна вартість

за даними зберігача - ТОВ "ТI - КАПIТАЛ"(Код за ЄДРПОУ: 36001522)

35917889

ПрАТ "ВДЦП"

фiзична

фізична особа,
UKR

Акції

Іменні прості

Бездокументарна

0.25

1693822

423455,50

21,4773

35917889

ПрАТ "ВДЦП

фiзична

фізична особа,
RUS

Акції

Іменні прості

Бездокументарна

0.25

4672156

1168039,00

59,2420